fbpx

Създаване и управление на профили в Instagram, Facebook, Google Business, Pinterest

Присъствието в социалните мрежи е повече от желателно в наши дни. Да имате профил в тях, далеч не е достатъчно. За да можете да използвате социалните мрежи като инструмент, който подпомага (а защо не и движи) бизнеса Ви, е необходима точна и ясна стратегия.
 • Анализ на съществуващите профили в социалните мрежи.
 • Създаване на съдържание за социалните мрежи.
 • Създаване на аудитории.
 • Детайлно таргетиране.
 • Управление на рекламни кампании.
 • Управление на игри и различни промоции.
 • Мониторинг на резултатите.

Създаване на WordPress сайтова по избрана тема или с индивидуален дизайн

Дали ще имате информационен сайт или онлайн магазин - той е Вашата визитна картичка и презентира бизнеса Ви пред клиентите. Няколко са основните неща, които трябва да знаете преди да се обърнете към специалист, а именно - какъв проблем решавате на вашите клинети (с продукта или услугата си), кои са клиентите Ви, дали се припознават с Вашите ценности, цели и мисия.
 • Създаване на структура.
 • Определяне на цели на сайта.
 • Избор на тема/създаване на дизайн.
 • Конфигуриране на функционалности.
 • Определяне на аудитории.
 • Създаване на съдържание (описание на продукти, художествено оформление на текст, блог статии и др.).
 • Дизайн на банери и визии за сайта.

Създаване на съдържание за блог статии, постове в социалните мрежи, различни видове публикации, рубрики, влогове и подкасти.

Смисленото, пълноценно съдържание е много важно за поддържане на добра аудитория. То е от основно значение, както за оптимизацията на сайта, така и на социалните мрежи. Видът на съдържанието се определя от спецификата на бизнеса Ви, както и от таргет групата, до която искате да достигнете.
 • Създаване на структура за отделните видове съдържание.
 • Създаване на цялостно съдържание за сайт.
 • Планиране честотата на публикациите.
 • Предложения за различни рубрики.
 • Създаване и управление на видео/аудио съдържание.
 • Създаване и поддържане на блог статии и публикации.

Бизнес партньорства с компании, различни платформи и/или известни личности.

Партньорския маркетинг включва колаборация с различни компании и/или инфлуенсъри, които да подпомогнат развитието на Вашия бранд и да увеличат продажбите. Той може да бъде кампаниен или дългосрочен.
 • Анализ на съществуващите профили в социалните мрежи.
 • Консултация за избор на подходящ партньор.
 • Договаряне на условия.
 • Изготвяне на стратегия и участие в подготовката на материалите.
 • Мониторинг на изпълнението и анализ на резултатите.

Един от основните рекламни канали в дигиталния маркетинг

Платената реклама в търсачката на Google е най-разпространения метод за увеличаване на трафика към сайта Ви. Правилното използване на този канал, съчетано с подходяща стратегия за цялостно дигитално присъствие, води до много добри резултати.
 • Създаване на профил в Google Ads.
 • Настройване на кампании.
 • Определяне на цели и бюджет за достигането им.
 • Управление на рекламните и бизнес профили на компанията в платформата на Google Marketing.

Създаване на стратегия за Вашия бизнес, спрямо целите Ви

Стратегията се изгражда на базата на бизнес цел и най-общо определя подходът и конкретните действия за постигането й. Ако нямате ясна стратегия за дигитално присъствие, това означава, че не трябва да имате и очаквания.
 • Анализ на съществуващите дигитални канали.
 • Определяне на идеалния клиент.
 • Определяне на бизнес целите.
 • Изготвяне на стратегия за дигитално присъствие.
 • Изготвяне на план за осъществяване на стратегията.

 • Имейл маркетинг
 • Маркетинг стратегия за стартиращ бизнес.
 • Организиране на онлайн и офлайн събития.
 • Печатна и външна реклама.

Създаване и управление на профили в Instagram, Facebook, Google Business, Pinterest

Присъствието в социалните мрежи е повече от желателно в наши дни. Да имате профил в тях, далеч не е достатъчно. За да можете да използвате социалните мрежи като инструмент, който подпомага (а защо не и движи) бизнеса Ви, е необходима точна и ясна стратегия.
 • Анализ на съществуващите профили в социалните мрежи.
 • Създаване на съдържание за социалните мрежи.
 • Създаване на аудитории.
 • Детайлно таргетиране.
 • Управление на рекламни кампании.
 • Управление на игри и различни промоции.
 • Мониторинг на резултатите.

Създаване на WordPress сайтова по избрана тема или с индивидуален дизайн

Дали ще имате информационен сайт или онлайн магазин - той е Вашата визитна картичка и презентира бизнеса Ви пред клиентите. Няколко са основните неща, които трябва да знаете преди да се обърнете към специалист, а именно - какъв проблем решавате на вашите клинети (с продукта или услугата си), кои са клиентите Ви, дали се припознават с Вашите ценности, цели и мисия.
 • Създаване на структура.
 • Определяне на цели на сайта.
 • Избор на тема/създаване на дизайн.
 • Конфигуриране на функционалности.
 • Определяне на аудитории.
 • Създаване на съдържание (описание на продукти, художествено оформление на текст, блог статии и др.).
 • Дизайн на банери и визии за сайта.

Създаване на съдържание за блог статии, постове в социалните мрежи, различни видове публикации, рубрики, влогове и подкасти.

Смисленото, пълноценно съдържание е много важно за поддържане на добра аудитория. То е от основно значение, както за оптимизацията на сайта, така и на социалните мрежи. Видът на съдържанието се определя от спецификата на бизнеса Ви, както и от таргет групата, до която искате да достигнете.
 • Създаване на структура за отделните видове съдържание.
 • Създаване на цялостно съдържание за сайт.
 • Планиране честотата на публикациите.
 • Предложения за различни рубрики.
 • Създаване и управление на видео/аудио съдържание.
 • Създаване и поддържане на блог статии и публикации.

Бизнес партньорства с компании, различни платформи и/или известни личности.

Партньорския маркетинг включва колаборация с различни компании и/или инфлуенсъри, които да подпомогнат развитието на Вашия бранд и да увеличат продажбите. Той може да бъде кампаниен или дългосрочен.
 • Анализ на съществуващите профили в социалните мрежи.
 • Консултация за избор на подходящ партньор.
 • Договаряне на условия.
 • Изготвяне на стратегия и участие в подготовката на материалите.
 • Мониторинг на изпълнението и анализ на резултатите.

Един от основните рекламни канали в дигиталния маркетинг

Платената реклама в търсачката на Google е най-разпространения метод за увеличаване на трафика към сайта Ви. Правилното използване на този канал, съчетано с подходяща стратегия за цялостно дигитално присъствие, води до много добри резултати.
 • Създаване на профил в Google Ads.
 • Настройване на кампании.
 • Определяне на цели и бюджет за достигането им.
 • Управление на рекламните и бизнес профили на компанията в платформата на Google Marketing.

Създаване на стратегия за Вашия бизнес, спрямо целите Ви

Стратегията се изгражда на базата на бизнес цел и най-общо определя подходът и конкретните действия за постигането й. Ако нямате ясна стратегия за дигитално присъствие, това означава, че не трябва да имате и очаквания.
 • Анализ на съществуващите дигитални канали.
 • Определяне на идеалния клиент.
 • Определяне на бизнес целите.
 • Изготвяне на стратегия за дигитално присъствие.
 • Изготвяне на план за осъществяване на стратегията.

 • Имейл маркетинг
 • Маркетинг стратегия за стартиращ бизнес.
 • Организиране на онлайн и офлайн събития.
 • Печатна и външна реклама.