fbpx

Създаване и управление на профили в Instagram, Facebook, Google My Business, Pinterest

Присъствието в социалните мрежи е повече от желателно, в наши дни. Да имате профил в тях, далеч не е достатъчно. За да можете да използвате социалните мрежи като инструмент, който подпомага (а защо не и движи) бизнеса Ви, е необходима точна и ясна стратегия.
 • Анализ на съществуващите профили в социалните мрежи.
 • Създаване на съдържание за социалните мрежи.
 • Създаване на аудитории.
 • Детайлно таргетиране.
 • Управление на рекламни кампании.
 • Управление на игри и различни промоции.
 • Мониторинг на резултатите.

Избор на платформа за имейл маркетинг, създаване на профил и управление на кампании.

Имейл маркетинга е особено полезен подход при продажба на стоки или абонаментни услуги. Изпозлва се като основен инструмент, ако пишете блог статии или споделяте различни новини, които биха били полезни на Вашите клиенти. Имейл маркетинга помага и за поддържане на директната комуникация и обратната връзка с клиентите Ви.
 • Стратегия за имейл маркетинг.
 • Внедряване на база данни.
 • Създаване на кампании.
 • Детайлно таргетиране.
 • Създаване на автоматизация при различни условия и цели.
 • Анализ на доставени имейли, отворени имейли, бр. предприели действие, отписани и др.

Създаване на съдържание за блог статии, постове в социалните мрежи, различни видове публикации, рубрики, влогове и подкасти.

Смисленото, пълноценно съдържание е много важно за поддържане на добра аудитория. То е от основно значение, както за оптимизацията на сайта, така и на социалните мрежи. Видът на съдържанието се определя от спецификата на бизнеса Ви, както и от таргет групата, до която искате да достигнете.
 • Създаване на структура за отделните видове съдържание.
 • Създаване на цялостно съдържание за сайт.
 • Планиране честотата на публикациите.
 • Предложения за различни рубрики.
 • Създаване и управление на видео/аудио съдържание.
 • Създаване и поддържане на блог статии и публикации.

Бизнес партньорства с компании, различни платформи и/или известни личности.

Партньорския маркетинг включва колаборация с различни компании и/или инфлуенсъри, които да подпомогнат развитието на Вашия бранд и да увеличат продажбите. Той може да бъде кампаниен или дългосрочен.
 • Анализ на съществуващите профили в социалните мрежи.
 • Консултация за избор на подходящ партньор.
 • Договаряне на условия.
 • Изготвяне на стратегия и участие в подготовката на материалите.
 • Мониторинг на изпълнението и анализ на резултатите.

Един от основните рекламни канали в дигиталния маркетинг

Платената реклама в търсачката на Google е най-разпространения метод за увеличаване на трафика към сайта Ви. Правилното използване на този канал, съчетано с подходяща стратегия за цялостно дигитално присъствие, води до много добри резултати.
 • Създаване на профил в Google Ads.
 • Настройване на кампании.
 • Определяне на цели и бюджет за достигането им.
 • Управление на рекламните и бизнес профили на компанията в платформата на Google Marketing.

Създаване и управление на профили в Instagram, Facebook, Google My Business, Pinterest

Стратегията се изгражда на базата на бизнес цел и най-общо определя подходът и конкретните действия за постигането й. Ако нямате ясна стратегия за дигитално присъствие, това означава, че не трябва да имате и очаквания.
 • Анализ на съществуващите дигитални канали.
 • Определяне на идеалния клиент.
 • Определяне на бизнес целите.
 • Изготвяне на стратегия за дигитално присъствие.
 • Изготвяне на план за осъществяване на стратегията.

 • Маркетинг стратегия за стартиращ бизнес.
 • Организиране на онлайн и офлайн събития.
 • Печатна и външна реклама.
 • Изграждане и поддръжка на сайтове.

Създаване и управление на профили в Instagram, Facebook, Google My Business, Pinterest

Присъствието в социалните мрежи е повече от желателно, в наши дни. Да имате профил в тях, далеч не е достатъчно. За да можете да използвате социалните мрежи като инструмент, който подпомага (а защо не и движи) бизнеса Ви, е необходима точна и ясна стратегия.
 • Анализ на съществуващите профили в социалните мрежи.
 • Създаване на съдържание за социалните мрежи.
 • Създаване на аудитории.
 • Детайлно таргетиране.
 • Управление на рекламни кампании.
 • Управление на игри и различни промоции.
 • Мониторинг на резултатите.

Избор на платформа за имейл маркетинг, създаване на профил и управление на кампании.

Имейл маркетинга е особено полезен подход при продажба на стоки или абонаментни услуги. Изпозлва се като основен инструмент, ако пишете блог статии или споделяте различни новини, които биха били полезни на Вашите клиенти. Имейл маркетинга помага и за поддържане на директната комуникация и обратната връзка с клиентите Ви.
 • Стратегия за имейл маркетинг.
 • Внедряване на база данни.
 • Създаване на кампании.
 • Детайлно таргетиране.
 • Създаване на автоматизация при различни условия и цели.
 • Анализ на доставени имейли, отворени имейли, бр. предприели действие, отписани и др.

Създаване на съдържание за блог статии, постове в социалните мрежи, различни видове публикации, рубрики, влогове и подкасти.

Смисленото, пълноценно съдържание е много важно за поддържане на добра аудитория. То е от основно значение, както за оптимизацията на сайта, така и на социалните мрежи. Видът на съдържанието се определя от спецификата на бизнеса Ви, както и от таргет групата, до която искате да достигнете.
 • Създаване на структура за отделните видове съдържание.
 • Създаване на цялостно съдържание за сайт.
 • Планиране честотата на публикациите.
 • Предложения за различни рубрики.
 • Създаване и управление на видео/аудио съдържание.
 • Създаване и поддържане на блог статии и публикации.

Бизнес партньорства с компании, различни платформи и/или известни личности.

Партньорския маркетинг включва колаборация с различни компании и/или инфлуенсъри, които да подпомогнат развитието на Вашия бранд и да увеличат продажбите. Той може да бъде кампаниен или дългосрочен.
 • Анализ на съществуващите профили в социалните мрежи.
 • Консултация за избор на подходящ партньор.
 • Договаряне на условия.
 • Изготвяне на стратегия и участие в подготовката на материалите.
 • Мониторинг на изпълнението и анализ на резултатите.

Един от основните рекламни канали в дигиталния маркетинг

Платената реклама в търсачката на Google е най-разпространения метод за увеличаване на трафика към сайта Ви. Правилното използване на този канал, съчетано с подходяща стратегия за цялостно дигитално присъствие, води до много добри резултати.
 • Създаване на профил в Google Ads.
 • Настройване на кампании.
 • Определяне на цели и бюджет за достигането им.
 • Управление на рекламните и бизнес профили на компанията в платформата на Google Marketing.

Създаване и управление на профили в Instagram, Facebook, Google My Business, Pinterest

Стратегията се изгражда на базата на бизнес цел и най-общо определя подходът и конкретните действия за постигането й. Ако нямате ясна стратегия за дигитално присъствие, това означава, че не трябва да имате и очаквания.
 • Анализ на съществуващите дигитални канали.
 • Определяне на идеалния клиент.
 • Определяне на бизнес целите.
 • Изготвяне на стратегия за дигитално присъствие.
 • Изготвяне на план за осъществяване на стратегията.

 • Маркетинг стратегия за стартиращ бизнес.
 • Организиране на онлайн и офлайн събития.
 • Печатна и външна реклама.
 • Изграждане и поддръжка на сайтове.